CLIOS
شما اینجا هستید : صفحه اصلی » سیسکو » Routing » اختصاص دادن Router-id در OSPF

اختصاص دادن Router-id در OSPF


در داخل شبکه هر روتری که بر روی آن OSPF فعال میشود ، یک مشخصه ای به نام router-id خواهد داشت که روتر مورد نظر را به صورت منحصر به فرد در شبکه به سایر روتر ها معرفی میکند.

Router-id میتواند به صورت دستی و یا به صورت خودکار بر اساس آی پی آدرس تنظیم شده بر روی اینترفیس ها تعیین شود.

تنظیم دستی (ثابت)

برای تنظیم کردن دستی router-id از دستور router-id id در حالت configuration mode استفاده میکنیم. توجه داشته باشید گر چه این id بسیار شبیه آی پی آدرس میباشد اما در واقع میتواند یک آی پی آدرس واقعی نباشد ، router-id یک مشخصه ۳۲ بیتی میباشد که به زبان ساده تر در قالب آی پی آدرس ارائه شده است

Router(config-router)#router-id ۱.۱.۱.۱

تنظیم خودکار

اگر router-id به صورت دستی تعریف نشده باشد ، روتر این id  را از روی یکی از اینترفیس های خود که در حالت up/up و یا up/down باشند انتخاب میکند بدیهی است در صورتی که هیچ اینترفیس فعالی up/up نداشته باشیم و id  دستی هم تنظیم نشده باشد ospf  نمیتواند کار خود را شروع کند.

حال این سوال مطرح میشود که اگر روتر ما چند اینترفیس فعال داشته باشد ios چگونه router-id  را انتخاب میکند ؟

انتخاب router-id

اولین معیاری که  روتر برای انتخاب اینترفیسی که بر مبنای آی پی آدرس آن router-id  را مشخص بکند استفاده میکند ، نوع اینترفیس میباشد ، و تنها معیاری هم که برای نوع اینترفیس برایش مطرح است این است که آیا این اینترفیس loopback هست یا خیر. اینترفیس های loopback  اولین انتخاب روتر برای انتخاب router-id  از روی آی پی آدرس آن میباشند، اگر اینترفیس loopback   در روتر تعریف نشده بود روتر یک اینترفیس دیگر که در وضعیت up/up یا up/down باشند راانتخاب میکند.

دومین معیار برای انتخاب router-id مقدار آی پی آدرس ها میباشد ، اگر روتر تصمیم گرفت مقدار router-id را از اینترفیس loopback خود انتخاب کند و بیش از یک اینترفیس loopback بر روی روتر موجود بود روتر اینترفیسی را انتخاب میکند که مقدار آی پی آدرس آن از بقیه بزرگتر باشد به طور مثال ۱۹۲.۱۶۸.۱.۱ از ۱۰.۱.۱.۱ بزرگتر است ، همین الگوریتم را نیز در موقع انتخاب اینترفیس های غیر loopback پیاده میکند.

توچه داشته باشد که به غیر از اختصاص دادن آی پی آدرس به یک اینترفیس (loopback یا غیر loopback) حالت دیگری برای اختصاص دادن router-id در حالت خودکار وجود ندارد.

شروع OSPF و اختصاص دادن router-id

مرحله اول برای شروع کردن تنظیمات OSPF دستور router ospf <procid> در حالت global configuration mode میباشد. Process id  تنها یک مقدار local درون روتر میباشد و هیچ اثری بر روی سایر روترهای داخل شبکه ندارد. در واقع process id تنها برای داشتن چند مدل مختلف در حال اجزا از ospf  بر روی یک روتر تعریف میشود، در این مثال ما از process id  شماره یک استفاده میکنیم.

Router(config)#router ospf ۱

مرحله دوم تصمیم گرفتن در خصوص تعیین یک router-id برای روتر میباشد که یا باید دستی تنظیم شود و یا باید به طور خودکار خود روتر این مقدار را انتخاب کند.

 

Router(config-router)#router-id ۱.۱.۱.۱
Router(config)#interface Loopback1
Router(config-if)#ip address ۱.۱.۱.۱ ۲۵۵.۲۵۵.۲۵۵.۲۵۵

مرحله سوم تنها موقعی نیاز میباشد که ما یک router-id جدید (چه خودکار و چه دستی) تعریف کرده باشیم در هنگامیکه ospf در حال حاضر مقدار دیگری را دارا میباشد، router-id جدید بلافاصله بر روی ospf  اعمال نمیشود در حالتی که ospf فعال باشد ، در این حالت ما باید ospf را restart کنیم

Router#clear ip ospf ۵۰

 

نویسنده : آرش ارزنده نیا