CLIOS
شما اینجا هستید : صفحه اصلی » سیسکو » Routing » تقسیم بار در پروتکل EIGRP

تقسیم بار در پروتکل EIGRP


بحث تقسیم بار یا همان Load Balancing در EIGRP به دو بخش کلی تقسیم میشود :

  1. تقسیم بار با هزینه برابر Equal Cost Load Balancing
  2. تقسیم بار بر اساس واریانس Variance Based Load Balancing

تقسیم بار با هزینه برابر Equal Cost Load Balancing

این نوع تقسیم بار که به طور پیش فرض هم بر روی پروتکل EIGRP تنظیم شده است ، سبب میشود که برای دستیابی به یک prefix مثلا 192.168.1.0/24 اگر دو لینک با پهنای باند برابر (هزینه برابر) وجود داشته باشد از هر دو لینک برای ارسال Packet ها استفاده نماید برای درک بهتر تصور کنید packet اولی بر روی لینک اولی و packet دومی بر روی لینک دومی ارسال می شود یعنی بار را به طور مساوی بر روی هر دو لینک تقسیم میکند. به شکل زیر توجه کنید

Equal-Cost-EIGRP-Load-Balancing

این نوع تقسیم بار بر روی تمامی پروتکل های روتینگ پشتیبانی می شود اما تقسیم بار با هزینه نا برابر یا همان تقسیم بار بر اساس واریانس Unequal Load Balancing / Variance-Based Load Balancing  برروی پروتکل EIGRP و IGRP پشتیبانی می شود.

 تقسیم بار بر اساس واریانس Variance Based Load Balancing

در این نوع تقسیم بار (Load Balancing) ما میتوانیم ترافیک را بین دو لینک که دارای پهنای باند مختلف می باشند تقسیم کنیم !! در حالت عادی وقتی ما دو لینک با پهنای باند مختلف برای دستیابی به یک Prefix در اختیار داریم بر اساس متریک EIGRP لینک با پهنای باند بیشتر را به عنوان Successor در داخل Topology Table قرار می دهد و لینک با پهنای باند کمتر را به عنوان Feasible Successor. و این بدان معناست که در داخل  Routing Table ما فقط یک Route به سمت prefix (مثلا 192.168.1.0/24)  می بینیم و لینک دوم (Feasible Successor) به صورت idle (بی کار)   در می آید. برای حل این مشکل ما از مفهومی به اسم واریانس (Variance) استفاده میکنیم. واریانس عددی است بین 1 تا 128 که با انتخاب آن به EIGRP میگوییم اگر لینک دیگری نیز وجود داشت که متریک آن از واریانس انتخابی ما ضربدر مقدار متریک فعلی Successor کمتر یا مساوی بود آنرا در داخل Routing table  قرار بده. مثلا برای شکل زیر ما از مقدار 2 برای واریانس استفاده میکنیم. توجه داشته باشید که انتخاب عدد 1 سبب میشود که این نوع تقسیم بار همانند Equal Cost Load Balancing عمل کند(چرا؟).

unEqual-Cost-EIGRP-Load-Balancing

نویسنده : آرش ارزنده نیا